Nasze cele

CELE RODZINNEJ SZKOŁY PŁYWANIA „Ośmiorniczki”

Promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców.

Budowanie relacji rodzic/opiekun – dziecko poprzez wspólną pasję.

Rodzinne spędzanie czasu na aktywności fizycznej.

Wpajanie dzieciom i rodzicom/opiekunom zasad bezpiecznego przebywania na basenie.

Udzielanie rodzicom/opiekunom rad w zakresie bezpiecznego spędzania czasu nad wodą.

Proponowanie rodzicom/opiekunom zabawi i gier, które sami mogą wprowadzać w życie w czasie pobytu nad wodą.

Oswajanie dzieci z wodą poprzez zabawę i podstawowe doświadczenia fizyczne.

Wzmacnianie autorytetu rodzica/opiekuna.

Nauczanie podstaw pływania poprzez gry i zabawy.

Rozwijanie pasji do sportów wodnych.

Szlifowanie techniki pływania.

Wprowadzanie podstawowych elementów nurkowania na bezdechu.

Kierowanie treningiem sportowym.

Wzmacnianie siły fizycznej.

Kształtowanie charakteru młodego człowieka.

Uczenie dyscypliny, solidności i wytrwałości oraz konsekwentnego dążenia do celu.

Uczenie respektu przed żywiołem, jakim jest woda.

Uczenie pracy w grupie.

Uczenie zasad zdrowej rywalizacji.

Budowanie poczucia własnej wartości.

Poprawianie wydolności i odporności organizmu.

Korygowanie wad postawy.

Budowanie świadomości swojego ciała.

Pomaganie młodym mamom w powrocie do formy po ciąży.

Budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem.