Regulamin

REGULAMIN RODZINNEJ SZKOŁA PŁYWANIA „Ośmiorniczki” z dn. 13.09.2017 r.

REGULAMIN RODZINNEJ SZKOŁA PŁYWANIA „Ośmiorniczki” z dn. 13.09.2017 r.

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Rodzinną Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” prowadzi instruktor pływania
  z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu nauki pływania dla dzieci
  w wieku niemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, gimnazjalnym, a także dla dorosłych.
 3. Właścicielem Rodzinnej Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” jest instruktor pływania Marta Stencel.
 4. Rodzic/opiekun ma prawo wglądu w dokumenty instruktora uprawniający go do prowadzenia zajęć.
 5. W czasie zajęć nad bezpieczeństwem uczestników czuwa ratownik WOPR.
 6. W czasie zajęć dla dzieci do 5 roku życia rodzic/opiekun obowiązkowo bierze udział w zajęciach w wodzie. W przypadku dzieci starszych nie jest konieczne przebywanie rodzica/opiekuna w wodzie.
 7. Jedna lekcja trwa 45 minut.
 8. Każdy uczestnik zajęć przynosi strój kąpielowy, czepek, ręcznik i klapki.
 9. W czasie lekcji obowiązuje regulamin krytej pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 10. Instruktor podchodzi do każdego kursanta w sposób indywidualny.
 11. Na stronie www.plywanie-osmiorniczki.pl w zakładce „DLA RODZICÓW” można znaleźć dokumenty do pobrania:
  • Regulamin Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”
  • Cele Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”
  • Zgłoszenie dziecka na zajęcia Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”.
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów o systematycznym opłacaniu zajęć.
  • Oświadczenie rodziców/opiekunów o stanie zdrowia dziecka.
  • Zgoda rodziców na robienie zdjęć i filmików w czasie zajęć oraz umieszczanie ich na stronie www, blogu i na profilu portalu społecznościowym Facebook Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”.
 12. Zajęcia prowadzone przez Rodzinną Szkołę Pływania „Ośmiorniczki” obejmują swoim zakresem oswajanie dziecka z wodą, naukę podstaw pływania, podstawowe elementy nurkowania, gry i zabawy, doskonalenie pływania oraz trening sportowy.
 13. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” prowadzi zajęcia w formie kursu pływania i zajęcia prywatne.
 14. Zajęcia są płatne zgodnie z cennikiem.
 15. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” przewiduje wprowadzanie rabatów. Rodzice będą informowani o rabatach drogą mailową i na stronie www.plywanie-osmiorniczki.pl
 16. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” przewiduje organizowanie na basenie zabaw Mikołajkowych czy z okazji Dnia Dziecka.
 17. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” przewiduje organizowanie odpłatnie zabaw urodzinowych.
 18. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” oprócz zajęć dla dzieci, planuje uruchomienia zajęć dla dorosłych w zależności od zapotrzebowania.

 

 1. Zajęcia zorganizowane (kurs pływania).
 2. Kurs pływania (opłata miesięczna zgodnie z cennikiem) zorganizowany przez Rodzinną Szkołę Pływania „Ośmiorniczki” odbywa się na pływalni krytej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114.
 3. Istnieje możliwość pojedynczego wejścia na basen by zobaczyć jak wyglądają zajęcia. Wówczas opłata jednorazowa to 35,0 zł/45 min – płatne gotówką przed zajęciami. Warunkiem koniecznym by wziąć udział w jednorazowych zajęcia jest wolne miejsce.
 4. Dzieci biorące udział w kursie pływania objęte są ubezpieczeniem PZU SPORT OC instruktora, nr polisy PZU: IGC 11641013.
 5. Zapisując dziecko na kurs pływania rodzic/opiekun wypełnia zgodę na jego udział w zajęciach, tym samym oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań do przebywania dziecka w wodzie.
 6. Zajęcia z opłatą miesięczną odbywają się w czasie roku szkolnego.
 7. W zajęciach grupowych może brać udział max 15 osób + rodzic/opiekun każdego z uczestników.
 8. W załączniku kalendarz zajęć kursu pływania.
 9. Istnieją dwa sposoby opłacania kursu pływania:
  • Płatność gotówką u instruktora w dniu pierwszych zajęć
   w danym miesiącu, pieniążki przyjmowane są przed rozpoczęciem lekcji.
  • Wpłata na konto dokonana do dnia, w których odbywają się pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
 10. W przypadku braku płatności zgodnej z punktem 8. regulaminu Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”, instruktor będzie kontaktować się z rodzicem/opiekunem by wyjaśnić sytuację. Jeżeli nie zostanie dokonana wpłata za kolejny miesiąc, kursant zostaje skreśleniem z listy uczestników.
 11. W przypadku rezygnacji z zajęć, nie jest udzielany zwrot kosztów za zaczęty miesiąc.
 12. Obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia tzn. 30 dni przed rozpoczęciem miesiąca, za który Rodzic już nie będzie płacić.
 13. W razie nieobecności dziecka na zajęciach, nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 14. W razie nieobecności na zajęciach nie ma możliwości zwrotu opłaty miesięcznej.
 15. Wszelkie sprzęty sportowe wykorzystywane podczas zajęć kursu pływania stanowią własność Rodzinnej Szkoły Pływania „Ośmiorniczki”.
 16. Na zakończenie roku szkolnego zostanie przeprowadzony sprawdzian, uczestnicy dostaną dyplomy potwierdzające udział w zajęciach.
 17. Na życzenie rodziców istnieje możliwość pracy z dzieckiem na zajęciach prywatnych za dodatkową opłatą (opłata wg cennika).
 18. Na pierwszych zajęciach rodzic/opiekun dostaje komplet w/w dokumentów do podpisu i zwraca je instruktorowi.
 19. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” w ramach kursu pływania przewiduje także możliwość przeprowadzenia przedwakacyjnych pogadanek dotyczących bezpiecznego przebywania  nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom.
 20. W przypadku awarii technicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć na krytej pływalni należącej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
  w Sosnowcu, Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” zastrzega sobie prawo do przeniesienia zajęć na inny termin (uzgodniony z rodzicami/opiekunami kursantów).

 

 • Regulamin zajęć prywatnych.
  1. Zajęcia indywidualne, rodzinne i grupowe do 5 osób (płatne za każde 45 min zgodnie z cennikiem) odbywają się na krytej pływalni ZSO nr 3 w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 114,
  2. Aby umówić się na zajęcia prywatne należy skontaktować się z instruktorem
   i ustalić dogodny termin.
  3. Zajęcia prywatne mogą być opłacane jednorazowo (przed każdymi zajęciami)
   lub w pakiecie ( całość przed pierwszymi zajęciami).
  4. Wykupując 10 zajęć, 11 otrzymasz gratis.
  5. W przypadku konieczności odwołania zajęć, rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie instruktora do godziny 7:00 w dniu,
   w którym miały być zajęcia. Wówczas rodzic nie ponosi żadnych kosztów.
   W przeciwnym razie zajęcia uznaje się za odbyte.
  6. Zajęcia odbywają się w czasie godzin ogólnodostępnych, do kwoty z cennika należy doliczyć koszt wejścia na basen dla kursanta. Instruktor płaci za siebie.
  7. W przypadku wykupienia pakietu zajęć, uczestnik dostaje kartę zajęć,
   w której odnotowywane są terminy spotkania.

 

 1. Zajęcia „Aktywna Mama na basenie”
 2. Zajęcia stworzone dla kobiet (nie tylko mam), które chcą aktywnie spędzić czas na basenie.
 3. Zajęcia prowadzi instruktor pływania, który posiada także uprawnienia animatora sportu i rekreacji oraz instruktora fitness.
 4. Koszt zajęć zgodnie z cennikiem.
 5. Płatności można dokonywać na dwa sposoby:
  • Zajęcia pojedyncze – gotówka przed zajęciami.
  • Zajęcia z opłatą miesięczną – przelewem na konto lub gotówką na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. W przypadku przelewu, należy przynieść potwierdzenie przelewu na pierwsze zajęcia w danym miesiącu.
 6. Nie dokonanie opłaty wg punktu 4. jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć
  i zwolnieniem miejsca.
 7. Przewidziany jest stały rabat dla Mam, których dzieci zapisane są na zorganizowany przez Rodzinną Szkołę Pływania „Ośmiorniczki” kurs pływania z opłatą miesięczną.
 8. Zajęcia odbywają się na pływalni krytej ZSO nr 3 w Sosnowcu przy
  Piłsudskiego 114.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Kontakt z instruktorem pod nr telefonu: +48 730 081 343 lub e-mailowo: marta@plywanie-osmiorniczki.pl
 3. Rodzinna Szkoła Pływania „Ośmiorniczki” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie rodzic/opiekun będzie informowany drogą mailową.

 

 

 

……………………………….                                         …………………………………………………

Data                                                                                         Marta Stencel